Infra主管CTO

Chủ quản kinh doanh
Tích hợp mạng / thông tin
台北市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao 2022/05/16

Infra主管CTO

Chủ quản kinh doanh
Tích hợp mạng / thông tin
台北市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

作業系統基本操作虛擬化系統維運資安網路規劃管理資訊設備環境設定維運管理IDC

Ưu thế tuyển dụng

服務地區遍及亞太重要據點包含台灣、香港、中國大陸、泰國、日本、東南亞等。能提升工作視野與專業宏觀度。
公司福利優渥,上班彈性自由,目標導向,能同時平衡家庭與工作的職場環境,同事感情好,向心力強。

Phạm vi công việc

協助CEO管理經營研發團隊,維持團隊技術能量並提升資安知識,滿足客戶服務之完整與一致性。

Nhân tài lý tưởng

電信產業背景,約莫是協理/處長/經理層級,有IT/IDC/資安三大類別整合能力的技術主管。
長期深耕於網際網路、系統整合、資安、機房之規劃、建置與維運服務,能協助公司提供企業客戶全方位專業的ICT整合方案
國立大學(台大、政大等)資訊、網管本科系畢業之碩士學位

Điều kiện khác

Số năm:Thạc sĩ
Khoa:Liên lạc & Viễn thông,Máy tính & Kỹ thuật thông tin
Số năm:10 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:13 người trở lên
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保,健保,員工體檢
Phúc lợi:年終獎金,三節獎金/禮品,零食櫃,旅遊補助,國內旅遊,國外旅遊,部門聚餐,慶生會,優於勞基法特休

Mã số hồ sơ:AA03004618

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự