BU Head

Chủ quản kinh doanh
Sản phẩm liên quan máy tính
台北市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao 2022/04/01

BU Head

Chủ quản kinh doanh
Sản phẩm liên quan máy tính
台北市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

消費電子或車用模組高階專業經理人

Phạm vi công việc

1.具消費電子BD開發管理經驗
2.規劃BP及具有消費電子通路開拓市場能力
3.國際視野,能達到組織目標
4.能在美國加州工作尤佳

Nhân tài lý tưởng

1.美國消費電子產品開拓經驗
2.具有相關遊戲軟體或是軟硬體產品整合行銷經驗
3. B To B 商業行銷策略擬定經驗

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Quản trị Doanh nghiệp
Số năm:10 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Tinh thông Nói/Tinh thông Đọc/Tinh thông Viết/Tinh thông
Trách nhiệm:13 người trở lên
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:AA03003699

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự