BU Head

Giám đốc kinh doanh / Chủ quản sản xuất
Thiết bị điện cơ / Động cơ / Máy phát điện
台北市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp cao 2024/04/25

BU Head

Giám đốc kinh doanh / Chủ quản sản xuất
Thiết bị điện cơ / Động cơ / Máy phát điện
台北市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

生產製造管理

Ưu thế tuyển dụng

上市公司
公司穩定發展.
全球子公司關企超過100家以上

Phạm vi công việc

1.具有卓越的領導和管理技能,能夠有效協調多部門合作,確保生產流程的高效運轉。
2.能夠建立激勵、具有創新精神的企業文化。
3.財務管理:
有優秀的財務管理能力,能夠制定和執行資金管理戰略。
積極參與預算制定,並能夠審慎地進行風險評估。
4.營運管理:
具有成功的營運管理經驗,能夠優化生產流程,提高公司效益。
積極推動持續改善和現代化生產技術的導入。
5.策略制定:
能夠制定長遠和短期的企業發展策略,善於因應市場變化和競爭壓力。
具有敏銳的商業洞察力,能夠制定符合公司發展方向的策略。
6.團隊合作:
具有卓越的團隊合作能力,能夠建立穩固的團隊,引導團隊共同實現目標。
積極倡導跨部門協作,推動整體協同效應。
7.溝通能力:
良好的溝通技巧,能夠有效地與公司內外的利害關係者溝通,包括董事會、員工、客戶和合作夥伴。
8.公司年營收目標:
有能力制定策略,推動團隊實現公司年營收目標,達到 [5億]。

Nhân tài lý tưởng

1. 機械、電機、IE(工業工程)等相關科系畢業,碩士學歷優先考慮。
2.最少需擁有10年以上相關工廠生產製造管理經驗。
3.曾任高階管理職位,有成功的領導經歷。
4.ODM OEM 經驗:
具有卓越的ODM和OEM相關經驗,能夠有效管理外部製造夥伴關係。
曾成功協商、簽署合同,推動生產流程的優化。

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Điện cơ,Cơ khí Lắp tàu,Kỹ thuật Công nghiệp
Số năm:10 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Vừa Nói/Vừa Đọc/Vừa Viết/Vừa
Trách nhiệm:13 người trở lên
Công tác xa:Cần đi công tác xa, 1 năm thời gian tích lũy không nhất định.

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:AA00009476

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự