COO/CEO

Nhân sự / Quản lý / Quản trị
Pin năng lượng mặt trời
台北市
NTD 3,000,000 trở lên Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao 2024/02/20

COO/CEO

Nhân sự / Quản lý / Quản trị
Pin năng lượng mặt trời
台北市
NTD 3,000,000 trở lên Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương

Năng lực chính

營運業務開發領導能力

Phạm vi công việc

1. 負責公司經營規章制度和細則制定、系統規劃年度工作計畫,制定標準化、規範化的工作流程,經總經理批准後監督執行。
2. 負責為重大決策事項組織人員提供數據支持和專項研究報告。負責定期為公司提出當前企業經營狀況分析和前景預測報告。
3. 管理協調各個部門之間的工作,確保公司經營系統整體功能發揮,對重大問題上報總經理裁決。
4. 負責組織制定公司經濟責任制考核制度和考核工作實施細則,按月考核評分及時公布。
5. 主持公司經營系統總體設計方案 ,負責全公司經營投資預算方案、在批准後組織實施。
6. 密切關注國際國內信息產業動向和趨勢,評估重大信息技術的影響,為公司引進先進信息技術提出意見和建議。
7. 負責審查部門提交的各種工作匯報,評估工作效率並對存在的問題加以處理,定期聽取直接下級述職,並做出工作評定。

Nhân tài lý tưởng

科技產業或能源相關產業尤佳

Điều kiện khác

Số năm:Không giới hạn
Khoa:Không giới hạn
Số năm:10 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:13 người trở lên
Công tác xa:Cần đi công tác xa, 1 năm thời gian tích lũy không nhất định.

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:A000009456

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự