HR Manager

Nhân sự / Quản lý / Quản trị
Màn hình truyền thông
新竹市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp chứng khoán | Chủ quản cơ bản 2022/06/20

HR Manager

Nhân sự / Quản lý / Quản trị
Màn hình truyền thông
新竹市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

人力資源人才發展

Ưu thế tuyển dụng

頂尖跨國電子設計製造商,並具完善的內部訓練與良好的職涯發展機會

Phạm vi công việc

1、 具有TD(人才發展),LD(學習與發展)、OD(組織發展)實務經驗。
2、人力資源的培訓;包括培訓體系建設、員工的職業發展、建立學習型組織和文化。
3、 幫助組織發揮長期優勢,提供關鍵人才。
4、 具組織體系建設、人才盤點、人才發展、繼任者計劃工作等規劃能力。

Nhân tài lý tưởng

10年以上HR工作經驗和五年以上主管經驗

Điều kiện khác

Số năm:Không giới hạn
Khoa:Không giới hạn
Số năm:10 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Vừa Nói/Vừa Đọc/Vừa Viết/Vừa
Trách nhiệm:5-8 người trở xuống
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:A000004817

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự