IT主管(處長級)

Nhân sự / Quản lý / Quản trị
Màn hình truyền thông
新竹市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp cao 2022/07/16

IT主管(處長級)

Nhân sự / Quản lý / Quản trị
Màn hình truyền thông
新竹市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

企業資源規劃管理(ERP)

Ưu thế tuyển dụng

1. 潛力企業
2.上市公司

Phạm vi công việc

Task managerment
Company resource arrangement
HW/SW optimization
IT architecture planning
Monitoring
Information Security Planning and Management

Nhân tài lý tưởng

具MIS相關管理經驗
具備上市櫃公司MIS主管經驗8年以上,有ERP、流程改造相關經驗
熟雲端規劃
可配合出差
精英語

Điều kiện khác

Số năm:Không giới hạn
Khoa:Không giới hạn
Số năm:10 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:Chưa chắc chắn
Công tác xa:Chưa chắc chắn

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:A000003885

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự