SCM

Nhân sự / Quản lý / Quản trị
Màn hình truyền thông
亞洲其它
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa 2022/05/16

SCM

Nhân sự / Quản lý / Quản trị
Màn hình truyền thông
亞洲其它
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

專案採購管理採購策略

Phạm vi công việc

- 量產項目的持續成本驅動,包括但不限於PCB/基板、被動元件、主動元件、化學製品、接觸材料、連接器、電纜、機械、記憶電源等,以維持和發展與客戶的業務。
- 引領客戶 RFQ 成本競爭力,贏得支持業務增長的新 RFQ。
- 發展和維護供應商關係
- 通過與BU/IT等同行團隊合作,主導RFQ報價系統優化,開發E2E RFQ報價系統,將其擴展到SCM的上/下游。
- 開發和加強 BOM 成本計算和 RFQ 報價的組織,以支持業務增長需求。

Nhân tài lý tưởng

- 至少 15 年領導大型 EMS 採購團隊的管理經驗,具有最新職位總監或以上職位。
- 熟悉ODM/EMS業務組件市場。
- 與不同類別的主要EMS/ODM組件供應商建立了牢固的關係,類別越多越好。
- 熟悉直接/間接商業模式,對我們公司的成本/交付/服務有敏銳的洞察力。
- 善於發現和解決問題。
- 良好的溝通技巧和紀律。
- 強大的人際關係和利益相關者管理技能。
- 能夠與跨職能、多個國家的多學科團隊合作,制定、制定和管理基礎設施政策和程序。
- 全球工作經驗當然是一個加分項
- 壓力下工作。
- 願意出差。

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Không giới hạn
Số năm:10 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:9-12 người trở xuống
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:哺乳室,週休二日,家庭照顧假,勞保,健保,陪產假,產假,特別休假,育嬰留停,女性生理假,勞退提撥金,安胎假,產檢假,就業保險,防疫照顧假,員工體檢,職災保險
Phúc lợi:員工紅利,年終獎金,三節獎金/禮品,員工宿舍,員工餐廳,健身器材,不扣薪病假,新人假,員工進修補助,員工教育獎助學金,子女教育獎助學金,部門聚餐,社團活動,家庭日,配發公務機,特約商店,伙食津貼,員工團體保險

Mã số hồ sơ:A000001894

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự