Vị trí tuyển dụng


Job overview

Sàng lọc

Thứ tự

Sàng lọc

Doanh nghiệp
203
110
533

Tìm người
118
232
84
407

Chức vụ
350
143
110
77
74
100
13
6
0
9

Ngành nghề
30
75
37
146
138
24
32
66
38
65
40
3
30
111
6

Khu vực

Tiền lương(NTD)

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

高階經理人

高階經理人

海外管理

海外管理

優質R&D

優質R&D

百萬年薪

百萬年薪

Hạng mục của bạn:
2022/08/12
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
COO
 • Giám đốc kinh doanh
 • Tích hợp mạng / thông tin
 • 台北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 團隊領導
 • 營運策略規劃
 • 邏輯思考
 • 數據分析

1. Formulate product operation strategies to achieve the company's goals.
2. Analyze the competitors' strategies and market development trends, and making product operation plans to expand the company's market share.
3. Ensure the profitability of products and services through data forecasting and strategy.
4. Optimize the process and work effect to meet the needs of management team.
5. Establish a high-performance team and cultivate talents for the company.

Xem chi tiết
2022/08/12
Doanh nghiệp nói chung | Chủ quản cơ bản
消金風險規劃PM
 • Kiểm toán / Kế toán tài chính
 • Ngân hàng thương mại
 • 台北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 風險管理

1. 執行各項金融商品信用風險辨識、衡量及控管
2. 具備信用風險管理架構、擔保品系統或海外分行衍生性商品業務建置。
3. 熟悉授信、消金商品
4. 風險資料分析、法定報表申報
5. 系統、新業務規劃

Xem chi tiết
2022/08/12
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
市場風險管理人員
 • Nhân viên phân tích đầu tư tài chính
 • Ngân hàng thương mại
 • 台北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 市場風險

1.執行市場風險管理/衍生性商品交易對手風險管理相關專案-SIMM/FRTB, FRTB-CVA。
2.覆核各類風險控管報表(衍生性金融商品、投資交易部位評價報表及控管作業, 交易對手額度控管作業)及資本計提作業。

Xem chi tiết
2022/08/12
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
Senior HR Recruiter
 • Nhân sự / Quản lý / Quản trị
 • Sản phẩm liên quan máy tính
 • 土城區‧三峽區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 具招募六年以上經驗 具抗壓性

年薪12個月
2個月年終獎金(第一年依到職比例計算)
績效獎金 (視當年度營運及個人績效表現發放)

6成的招募比重與運作集團專案
如 數位轉型 / 集團文化的推動 / HRIS制度的優化/員工發展的體制建立與改造

Xem chi tiết
2022/08/12
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
IE工業工程師
 • Kỹ sư công nghiệp / kế hoạch dây chuyền sản xuất
 • Bán dẫn / Điện tử
 • 台南市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • Python

主管年輕化組織管理上的一大特色

1.製造端等估算。
2.系統優化。
3.生產數據資料分析。

Xem chi tiết
2022/08/12
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
品保主管
 • Chủ quản quản lý chất lượng
 • Hóa dầu / vật liệu kim loại
 • 中部地區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 內部稽核
 • 製程
 • 品質改善
 • OQC管理
 • PQC
 • IPQC
 • IQC
 • TQM
 • 品保
 • 品質系統

公司於所屬產業屬全球前三,內部管理文化就事論事、力求進步、重績效,是績效與收入呈正向連結的企業。

1. 具備產品品質溯源檢討 、 協助其他單位解決品質問題之實務經驗 / 態度 , 及對應客戶的工作經驗 , 同時藉由跨部門溝通 、 理順流程 、 理解彼此 , 以確保品質達標。
2. 具備勇於任事 、 問題解決能力與態度 , 透過了解廠內各作業環節 , 發現問題 / 改善點 , 經由分析檢討並擬定改善方案 , 於如實追蹤紀錄以正確評估成效 , 最終確保達成個人 、 團隊以至公司目標。
3. 權責部門目標規劃與團隊管理 , 督察指導同仁工作表現 , 以達成部門工作目標 , 並凝聚部屬的向心力與工作能力之提升於無形。

Xem chi tiết
Tổng 841 giao dịch, 141 trang