Vị trí tuyển dụng


Job overview

Sàng lọc

Thứ tự

Sàng lọc

Doanh nghiệp
91
33
505

Tìm người
112
199
90
228

Chức vụ
192
135
83
92
48
86
14
3
2
10

Ngành nghề
14
44
30
119
44
21
43
58
27
56
50
5
33
83
2

Khu vực

Tiền lương(NTD)

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

高階經理人

高階經理人

年薪前5%

年薪前5%

海外管理

海外管理

優質工程職

優質工程職

Hạng mục của bạn:
2024/07/20
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
營運經理 (副總監)
 • Chủ quản kinh doanh / Tổng Giám đốc / Phó tổng
 • Nhà hàng, du lịch, giải trí
 • 台南市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 人員管理
 • 經營策略規劃
 • 督導人員工作績效
 • 營運績效管理
 • 營運

1.管理基層幹部
2.管理婚宴會館營運
3.未來營運方向規劃

Xem chi tiết
2024/07/20
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp cao
人資經理
 • Chủ quản nhân sự
 • Điều trị thuốc / y tế
 • 台南市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 召募任用制度設計
 • 績效評核
 • 訓練發展
 • 薪資談判
 • 招募任用
 • 人員培訓、激勵、輔導與管理
 • 員工教育訓練與需求分析
 • 教育訓練總體規劃與績效評估
 • 人力規劃控管
 • 職務分析與職等設計
 • 績效與薪酬管理
 • 薪資與績效獎酬辦法設計
 • 人力資源管理
 • 勞資關係
 • 調解勞資爭議
 • 員工關係
 • 勞工保險相關法規
 • 具備人力資源相關知識

1. 協助部門主管完年度人員編制
2.制定HR發展政策與相關制度
3.勞動規章、人事辦法。
4.建構薪酬制度。
5.招募流程優化。
6.勞資議題參與及問題處裡。

Xem chi tiết
2024/07/20
 • Quản lý tài chính / Chủ quản kế toán / Giám đốc tài chính
 • Bán dẫn / Điện tử
 • 龜山‧蘆竹‧大園
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 企業併購
 • 投資價值分析
 • 投資與併購
 • 審核年度預算
 • 會計師查帳
 • 檢討公司會計
 • 總帳
 • 管理報表編製
 • 會計管理╱調查
 • 成本結算
 • 財務策略
 • 資金調度
 • 會計核算和帳務處理
 • 稅務
 • 財務報表分析

1.興櫃電子製造集團,高階主管職。
2.年薪可達兩百萬以上。
2.跨國集團,有良好的未來發展機會。
3.上班地點 : 桃園龜山工業區。

1. 需有併購經驗。
2 需有投資經驗等資金規劃經驗。
3. 檢討每月各營運單位之營運結果,預算執行績效報告。
4. 規劃及檢討公司會計作業流程,並覆核各項會計作業,以符合財會及稅務
之規定,並針對異常項目進行分析檢討,提供管理決策者所需之會計資訊。
5. 具公司上市櫃等相關法令經驗或基金投資理財等實務經驗者佳。

Xem chi tiết
2024/07/20
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
國外高階業務主管(外派美國)
 • Chủ quản tiêu thụ hải ngoại
 • Thiết bị / Máy móc / Dụng cụ
 • 美西地區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 客戶拜訪
 • 開發市場
 • 業務接洽
 • 業務推廣
 • 國貿
 • 拜訪客戶
 • 拓展市場
 • 報價
 • 客戶開發
 • 客戶情報蒐集
 • 業務經驗
 • 市場開拓
 • 業績與管理報表撰寫
 • 業績目標分配與績效達成
 • 國際貿易基本概念
 • 客戶維護
 • 開發新客戶
 • 國外業務開發

1.美國市場市場開發、業績目標達成。
2.客戶開發、客戶關係維護。
3.銷售計畫擬定。
4.定期要參與台灣總公司會議。

Xem chi tiết
2024/07/20
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
資深國外業務專員
 • Nhân viên tiêu thụ hải ngoại
 • Hóa dầu / vật liệu kim loại
 • 台南市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 新市場開發
 • 拜訪客戶
 • 客戶開發
 • 拓展市場
 • 業務經驗
 • 開發新客戶
 • 國外業務開發

1.開拓國內外塑膠射出品新OEM/ODM客戶
2.熟悉OEM/ODM 接單
3.國內外 B to B 新客戶開發

Xem chi tiết
2024/07/20
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
【PM主管/ 專案經理主管】負責Apple專案
 • Sản xuất quản lý vật liệu / Chủ quản MIS / Kỹ sư quản lý mạng
 • Điện gia dụng IA
 • 台中市
 • NTD 1,250,000~1,500,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • 提案與簡報技巧
 • 國際專案管理師PMP
 • 產品生命週期
 • 專案規劃執行╱範圍管理
 • 專案時間╱進度控管
 • 專案溝通╱整合管理

*知名集團
*薪資優於勞基法

*負責Apple專案
*帶領下屬PM完成公司指派專案任務

Xem chi tiết
Tổng 629 giao dịch, 105 trang