Tìm kiếm nhân tài chất lượng nhanh chóng và chính xác

Kinh nghiệm tìm kiếm nhân tài chuyên nghiệp 20 năm

Đội ngũ cố vấn nghề nghiệp thâm niên trên 10 năm

Tích lũy hơn chục nghìn hồ sơ thành công, thành tích vượt trội

104 HeadHunter thuộc Tập đoàn Công nghệ Thông tin 104, kể từ khi thành lập năm 2001 cho đến nay đã cung cấp dịch vụ tìm kiếm nhân tài hơn 20 năm, thành viên của đội ngũ cố vấn đều có kinh nghiệm làm việc thâm niên trên 10 năm, cung cấp dịch vụ tìm kiếm nhân tài theo yêu cầu của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Các doanh nghiệp được phục vụ thuộc phạm vi ngành nghề kinh doanh đa dạng như ngành điện tử và bán dẫn, ngành liên quan máy tính, tiêu dùng dân sinh, chứng khoán tài chính, vệ sinh y tế y dược, chế tạo sản xuất v.v... Từ chuyên viên chuyên nghiệp đến Chủ quản cấp vừa và cao trong và ngoài nước, cũng như người điều hành kinh doanh cấp cao, đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp của chúng tôi đều có thể giúp các doanh nghiệp tuyến dụng đạt hiệu quả cao.

※Fill in detailed corporate recruitment needs
1. Nếu bạn có nhu cầu về dịch vụ 104 HeadHunter,, xin vui lòng điền vào bảng dưới đây. (Áp dụng để tuyển dụng Chủ quản cấp vừa và cao hoặc chuyên viên nòng cốt)

2. Nếu bạn có nhu cầu đăng bài quảng cáo trên 104 Job Bank, xin vui lòng vào Dịch vụ quản lý tuyển dụng 104 Corporation

3. Recruitment service hotline: 02-2752-3104 #6688

Thông tin doanh nghiệp

Nhu cầu tuyển dụng

Đang tải, vui lòng chờ Thay một nhóm mã nghiệm chứng